loader image

Arabuluculuk

ARABULUCULUK: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak tanımlanmıştır. Mesleğin kamu hizmeti olarak yürütüldüğünü belirtelim.

Bu süreçte taraf iradesi esastır. Uyuşmazlık tarafları arabulucuya başvurarak süreci başlatmak, devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Anlaşma ihtimali doğar ise bunun kapsamı ve nasıl uygulanacağı konusunu da taraflar serbestçe belirler. Bu süreç boyunca taraflar eşit haklara sahiptirler. Süreç gizlilik ilkesi ve beyan ve belgelerin kullanılması yasağı gibi tarafları koruyan ilkeler ile donatılmıştır. Bu sürece bizzat katılmak çok önemli olsa da Avukatınızın sizinle ya da yalnız katılması ve gerektiğinde Telekonferans ile iletişim kurmak suretiyle süreci devam ettirmek mümkündür.

Arabulucu, uyuşmazlık taraflarının sağlıklı bir iletişim kurması ve kendi çözümlerini üretebilmeleri için çaba gösterir. Tarafların birbirlerini anlaması ve arabulucu yardımıyla üretilen çeşitli seçenekler içinde her iki tarafın çıkarlarının dengelendiği bir çözüm seçeneğini seçmeleri arzu edilendir. Tarafların anlaşması ihtimalinde anlaşılan konular hakkında dava açılamayacağından uyuşmazlık tamamen sona ermiş olacaktır. Ayrıca ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ taraflar ve avukatların tamamının katıldığı süreçte kendiliğinden, taraf yada vekil eksikliği olduğunda ise Sulh Hukuk Hakiminin dosya üzerinde incelemede kısa sürede vereceği kararı ile ilam niteliğinde belge olmaktadır.

Çanakkale

Kemalpaşa Mahallesi Molla Yakup Sokak
Kutlu İşhanı Kat: 2 Daire: 12 17100
Merkez / ÇANAKKALE

Bizi Takip Edin